Определения

май 15, 2018

Ендодонтия

Ендодонтията е част от денталната медицина , която се занимава със заболяванията на пулпата. Когато кариесът не е открит и третиран навреме , кариозната инфекция накрая […]
май 15, 2018

Анестезия

Анестезията се дефинира като загуба на чувствителност в определена област на тялото, чрез намаляване възбудимостта на нервните окончания (Инфилтрационна анестезия) или чрез инхибиране предаването на нервните […]
май 15, 2018

Електро-одонто диагностиката

Електро-одонто диагностиката е метод за определяне виталитета на зъбите. Методът регистрира реакцията на пулпата на дозирани , нарастващи по сила електрически импулси. Импулсите предизвикват слаби дразнения […]
май 15, 2018

Йонофореза

Йонофорезата е въвеждането на антисептични разтвори в целия обем на зъба и костта в непосредствена близост до него с помощта на електронни заряди. Спомага за лечението […]