Електро-одонто диагностиката

май 15, 2018

Електро-одонто диагностиката

Електро-одонто диагностиката е метод за определяне виталитета на зъбите. Методът регистрира реакцията на пулпата на дозирани , нарастващи по сила електрически импулси. Импулсите предизвикват слаби дразнения […]